Vav; doğuşu simgeler. Çünkü ceninin anne karnındaki haline benzer… İnsan vav şeklinde biçim bulur, sonra doğar ve doğrulur.

Vav; sevgi ve vefa demektir.
Vav; arınmayı simgeler, nefsi arındırmayı temsil eder. Tasavvufda ‘vav’ tarifi de böyledir.
Vav; sorumluluğu simgeler,  ‘vav’ harfi ile başlayan isimler, sorumluluk gerektirir.
Vav; kendinden önce geleni, sonrakilere bağlayan bir bağlaçtır aynı zamanda. Ve bir şeyler bir şeylere hala ‘vav’ ile bağlanmakta…
Bugünki arap alfabesinin yirmiyedinci harfi olan vav, yazılışının zor olması nedeniyle hikayelere konu olmuştur.
images
İşte bütün bu nedenlerle; bu kadar ayrı anlamları ustalıkla bir arada taşıyan ‘vav’ simgesi logomuz için esin kaynağı oldu.
Logomuz olan, üçlü, dönen ‘vav’ harfleri; başta umut olmak üzere, yeni başlangıçları ve doğuşu simgeliyor.

Yok olmak diye bir şey yoktur…
Bir kere dünyaya gelmeye görsün insan…

Tagged with →  
Share →